Na co si dát pozor?

VZP hradí náklady na zdravotní péči pouze svým pojištěncům. V případě, že pojištěnec před nástupem do lázní či dětské ozdravovny nebo v průběhu léčebného pobytu změní zdravotní pojišťovnu, každá za něj uhradí pouze tu část pobytu, po kterou byl jejím pojištěncem. Proto má pojištěnec povinnost ještě před nástupem, nejpozději však při nástupu na lázeňské léčení oznámit změnu zdravotní pojišťovny poskytovateli lázeňských zdravotních služeb. V případě dítěte musí takový krok učinit rodič (zákonný zástupce). Poskytovatel lázeňských služeb pak odešle lázeňský návrh spolu s odůvodněním a žádostí k potvrzení nové pojišťovně. Pokud nová pojišťovna původní návrh potvrdí, zašle ho zpět poskytovateli lázeňských služeb, v opačném případě by informovala poskytovatele i pojištěnce o zamítnutí nebo změně návrhu.

Při nenastoupení léčby nebo při jejím předčasném ukončení z důvodu nepředvídané události (úmrtí v rodině, ošetřování člena rodiny) nebo onemocnění, které je neslučitelné s lázeňskou léčebně rehabilitační péčí či s ozdravným pobytem, musí pojištěnec neprodleně uvědomit lázeňské zařízení a regionální pobočku VZP, která ho na lázeňské léčení vyslala.