Čím se poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče a péče v ozdravovnách a odborných dětských léčebnách řídí?

Základní legislativní normou, která stanoví podmínky pro poskytování a úhradu zdravotní péče včetně lázeňské léčebně rehabilitační péče a péče v odborných dětských léčebnách a ozdravovnách, je zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění. Podmínky pro poskytování a úhradu lázeňské léčebně rehabilitační péče (pro děti i dospělé) jsou stanoveny jeho § 33, podmínky týkající se péče v odborných dětských léčebnách a ozdravovnách pak v § 34.

Indikační seznam pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči pro dospělé a pro děti a dorost je stanoven přílohou č. 5 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění.

Zákonem dané podmínky pro poskytování a úhradu lázeňské péče jsou doplněny vyhláškou MZ ČR č. 2/2015 Sb., která stanoví indikační předpoklady, kontraindikace, odborná kritéria pro poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče, obory specializace doporučujících lékařů, indikační zaměření lázeňských míst atd.

Indikační seznam pro zdravotní péči v odborných dětských léčebnách je stanoven vyhláškou MZ ČR č. 59/1997 Sb.