Nezbytná péče poskytnutá pacientovi v zahraničí

Lékař Každý pojištěnec ze země EU, EHP a Švýcarska má nárok čerpat ve své zemi plnou zdravotní péči a v ostatních členských zemích nezbytnou péči, kterou potřebuje při svém pobytu v zahraničí. Měla by mu být poskytnuta ve všech zařízeních napojených na veřejný systém zdravotního pojištění na základě platného Evropského průkazu zdravotního pojištění a přes výpomocnou zahraniční zdravotní pojišťovnu a styčná místa přeúčtována do jeho zdravotní pojišťovny. Pojištěnec uhradí pouze doplatky, poplatky a případnou spoluúčast stejně jako tamní pojištěnci.

Lékařsky nezbytná péče se posuzuje s přihlédnutím k povaze nemoci a předpokládané době pobytu v zahraničí. Nejde o takovou péči, za kterou by daná osoba cíleně vycestovala, ani péči, kterou by zdravotní stav osoby nevyžadoval (preventivní prohlídka, kosmetická operace apod.) Péče musí být poskytnuta v takovém rozsahu, aby pacient nemusel odcestovat ze zahraničí dříve, než zamýšlel.

Pokud si zdravotnické zařízení vyžádá úhradu v hotovosti, má pojištěnec nárok na refundaci od své zdravotní pojišťovny. Může si o ni zažádat prostřednictvím formuláře Žádost o proplacení vynaložených nákladů za zdravotní péči během přechodného pobytu v zahraničí a na základě předložení originálního účtu o zaplacení a lékařské zprávy. Úhradu obdrží v cenách státu léčení (získá peníze za delší dobu, protože se do zahraničí zasílá žádost o vyčíslení částky) nebo v cenách stanovených pro danou péči v systému státu pojištění (dostane peníze do 30 kalendářních dnů od data předložení kompletních dokladů).