Brexit – informace pro poskytovatele

Přestože Spojené království vystoupilo z Evropské unie (EU), nedojde nakonec díky nové Dohodě mezi UK a EU o obchodu a spolupráci k výrazným změnám v oblasti poskytování zdravotní péče osobám pojištěným ve Spojeném království.

Oproti očekávání tak již neplatí scénář vypracovaný na základě Výstupové dohody (Withdrawal Agreement), který počítal pouze se zachováním získaných práv u vybrané skupiny osob a s jehož aplikací se počítalo ještě ke konci roku 2020.

Dne 24. 12. 2020 byla uzavřená „Dohoda o obchodu a spolupráci“ mezi UK a EU. Díky této dohodě nedojde k výrazným změnám v poskytování zdravotní péče osobám pojištěným ve Spojeném království. Nadále budou platit Evropské průkazy zdravotního pojištění vystavené britskými institucemi do data uvedeného na průkazu, jejich platnost tedy není ukončena k 31. 12. 2020, jak bylo původně avizováno.

Osoby pojištěné ve Spojeném království budou v ČR svůj nárok na nezbytnou péči prokazovat Evropským průkazem zdravotního pojištění v různých podobách:

Od 11. 1. 2021 začalo Spojené království vystavovat nové průkazy zdravotního pojištění – Global Health Insurance Card (GHIC):

Těmito průkazy mohou britští pojištěnci prokázat svůj nárok na nezbytnou péči v celé Evropské unii. Stávající Evropské průkazy zdravotního pojištění ve všech podobách lze i nadále používat, dokud nevyprší jejich platnost. Průběžně budou nahrazovány novými průkazy.

Dále se mohou osoby prokázat Potvrzením dočasně nahrazujícím Evropský průkaz zdravotního pojištění (Certificate Provisionally Replacing the European Health Insurance Card).  

Pokud nebude mít osoba žádný z výše uvedených dokladů, je možné buď požadovat platbu za poskytnutou péči přímo od pacienta (ambulantní péče), nebo vyžádat náhradní certifikát prostřednictvím Kanceláře zdravotního pojištění.

Nadále bude možné poskytovat plnou péči pacientům, kteří mají žluté průkazy pojištěnce a taktéž bude možné poskytovat plánovanou péči v ČR na základě platného formuláře S2.

Výpomocné registrace britských pacientů, vykazování a úhrada péče budou probíhat stejným způsobem jako u jiných zahraničních pojištěnců ze zemí EU.

Další informace je také možno nalézt na: www.kancelarzp.cz