BREXIT informace pro pojištěnce

Přestože Spojené království vystoupilo z Evropské unie (EU), nedojde nakonec díky nové Dohodě mezi UK a EU o obchodu a spolupráci z pohledu pojištěnce k výrazným změnám.

Oproti očekávání tak již neplatí scénář vypracovaný na základě Výstupové dohody (Withdrawal Agreement), který počítal pouze se zachováním získaných práv u vybrané skupiny osob a s jehož aplikací se počítalo ještě ke konci roku 2020.

Dne 24. 12. 2020 byla uzavřená „Dohoda o obchodu a spolupráci“ mezi UK a EU. Tato dohoda obsahuje mj. Protokol o koordinaci sociálního zabezpečení, který zahrnuje i pravidla pro zdravotní pojištění a poskytování zdravotních služeb. Uvedený dokument obsahuje téměř stejná pravidla, jaká byla aplikovaná dle evropských nařízení o koordinaci systémů sociálního zabezpečení. Dohoda se aplikuje od 1. 1. 2021.

Veškeré běžné situace jsou upraveny stejným způsobem, jako by UK z EU nevystoupilo:

  • nadále je možné ve vztahu k UK využívat Evropské průkazy zdravotního pojištění pro čerpání nezbytné péče během krátkodobého pobytu;
  • stávající evropské průkazy vystavené britskými institucemi zůstávají v platnosti a není třeba žádat o jiný doklad (od 11. 1. 2021 začalo Spojené království vystavovat nové průkazy zdravotního pojištění, které postupně nahradí průkazy stávající);
  • nadále je možné čerpat plnou péči na základě formuláře S1, pokud osoba bydlí mimo stát pojištění;
  • nadále je možné cestovat za plánovanou péčí s formulářem S2;
  • nadále zůstává zachován princip jednoho pojištění a určování aplikovatelné legislativy formulářem A1.

Další informace je také možno nalézt na: www.kancelarzp.cz