Kdy se minimální vyměřovací základ snižuje?

Snižuje se na poměrnou část, pokud zaměstnání netrvalo po celý měsíc nebo byl zaměstnanec nemocen apod.

Minimální vyměřovací základ se snižuje na poměrnou část v poměru počtu kalendářních dní pokud:

  1. zaměstnání netrvalo po celý měsíc
  2. zaměstnanec byl po část měsíce nemocen, nebo měl ošetřování člena rodiny nebo nařízenou karanténu
  3. zaměstnanec byl osobou, za kterou platí pojistné i stát, případně osobou s těžkým tělesným, smyslovým nebo mentálním postižením II. nebo III. stupně, nebo osobou důchodového věku bez nároku na důchod, nebo osobou osobně, celodenně a řádně pečující o dítě do 7 let nebo o dvě děti do 15 let, jen po část kalendářního měsíce.