Maximální vyměřovací základ

Období
Všeobecný vyměřovací
základ
Přepočítací koeficient Průměrná měsíční
mzda
Maximální
roční
vyměřovací základ
1.1.2008 - 31.12.2008 20 050 Kč 1,0753 21 560 Kč 1 034 880 Kč
1.1.2009 - 31.12.2009 21 527 Kč 1,0942 23 555 Kč 1 130 640 Kč
1.1.2010 - 31.12.2010
23 280 Kč 1,0184 23 709 Kč 1 707 048 Kč
1.1.2011 - 31.12.2011 24 091 1,0269 24 740 1 781 280
od 1.1.2012 24 526 1,0249 25 137 1 809 864
1.1.2013 - 31.12.2014 pozastavena účinnost       
Od 1.1.2015 zrušeno