Povinnost podat přehled o platbách pojistného

Zaměstnavatelé jsou povinni, současně s platbou pojistného, předávat všem zdravotním pojišťovnám, u kterých jsou pojištěni jejich zaměstnanci, přehled o platbách pojistného. Přehled se odevzdává nejpozději do 20. dne následujícího měsíce.