Souběh kategorie státní pojištěnec + OSVČ

  • není povinnost dodržet minimální vyměřovací základ jako OSVČ
  • není povinnost platit zálohy ve výši minima stanoveného pro OSVČ, ale
  • je povinnost platit zálohy ve výši vypočtené v podaném přehledu příjmů a výdajů (jen v prvním roce činnosti taková OSVČ zálohy neplatí)