Výpočet záloh na pojistné

V prvním kalendářním roce své činnosti platíte zálohy vypočtené z minimálního vyměřovacího základu (pokud se na vás minimum vztahuje), v dalších letech se vychází ze skutečné výše daňového základu.

Výpočet výše pojistného (záloh i doplatku) usnadní interaktivní formulář Přehledu o výši daňového základu ze samostatné výdělečné činnosti a úhrnu záloh na pojistné.

Vyměřovacím základem pro odvod pojistného na zdravotní pojištění je 50 % Daňového základu. Měsíčním vyměřovacím základem je potom průměr, který z takto stanoveného vyměřovacího základu připadá na jeden kalendářní měsíc, kdy byla v předchozím kalendářním roce činnost alespoň po část měsíce vykonávána. Záloha na pojistné činí 13,5 % z tohoto měsíčního vyměřovacího základu. Zákonem o pojistném na veřejné zdravotní pojištění je ovšem stanoven minimální vyměřovací základ.

V prvním kalendářním roce své činnosti platí OSVČ zálohy vypočtené z minimálního vyměřovacího základu, pokud nepatří mezi osoby, na které se minimum nevztahuje (více zde).

Ve druhém roce a v následujících letech výkonu samostatné výdělečné činnosti se při výpočtu výše záloh na pojistné vychází ze skutečně dosaženého daňového základu. Novou výši záloh si OSVČ vypočte v přehledu o výši daňového základu.

Nově vypočtené zálohy se poprvé platí za kalendářní měsíc, ve kterém byl nebo měl být podán přehled, a naposledy za kalendářní měsíc předcházející měsíci, ve kterém byl nebo měl být takový přehled předložen v dalším kalendářním roce.

Pokud změníte zdravotní pojišťovnu, musíte předložit nově zvolené zdravotní pojišťovně doklad o výši záloh na pojistné vypočtených z vyměřovacího základu.

Některé OSVČ nejsou povinny zálohy platit (více zde).