Platba pojistného v době nemoci

Pokud jde o celý kalendářní měsíc, nemusíte platit zálohy, ale důvod neplacení musíte pojišťovně oznámit.

Za kalendářní měsíce, v nichž byla OSVČ uznána po celý kalendářní měsíc práce neschopnou nebo jí byla nařízena karanténa podle předpisů o opatřeních proti přenosným nemocem, nemusí platit zálohy na pojistné. Tuto skutečnost je ale třeba pojišťovně oznámit a doložit (ne jen přestat platit zálohy).

Na snížení minimálního vyměřovacího základu při ročním vyúčtování má OSVČ však nárok pouze v případech, kdy byla po celý kalendářní měsíc uznána práce neschopnou a měla nárok na nemocenské z nemocenského pojištění osob samostatně výdělečně činných, popřípadě pobírala takové nemocenské. Při odevzdání Přehledu je třeba doložit tuto skutečnost potvrzením OSSZ.

V opačném případě, kdy byla sice OSVČ uznána práce neschopnou, avšak nepobírala nemocenské, má povinnost dodržet minimální vyměřovací základ i v době nemoci.