Platba pojistného v době nemoci

Pokud jde o celý kalendářní měsíc, nemusíte platit zálohy, ale důvod neplacení musíte pojišťovně oznámit.

Za kalendářní měsíce, v nichž byla OSVČ uznána po celý kalendářní měsíc práce neschopnou nebo jí byla nařízena karanténa podle předpisů o opatřeních proti přenosným nemocem, nemusí platit zálohy na pojistné. Tuto skutečnost je ale třeba pojišťovně oznámit (ne jen přestat platit zálohy).

Na snížení minimálního vyměřovacího základu při ročním vyúčtování má OSVČ však nárok pouze v případech, kdy byla po celý kalendářní měsíc uznána práce neschopnou a měla nárok na nemocenské z nemocenského pojištění osob samostatně výdělečně činných, popřípadě pobírala takové nemocenské. Při odevzdání Přehledu je třeba doložit tuto skutečnost potvrzením OSSZ.

V opačném případě, kdy byla sice OSVČ uznána práce neschopnou, avšak nepobírala nemocenské, má povinnost dodržet minimální vyměřovací základ i v době nemoci.