Čísla účtů

Najdete je na www.vzp.cz/cisla-uctu jako čísla účtů pro samoplátce.

Čísla účtů pro odvod pojistného na zdravotní pojištění najdete na www.vzp.cz/cisla-uctu.

Vyberte si svůj kraj a v něm číslo účtu pro samoplátce. Na toto číslo se odvádějí běžné platby, tedy zálohy a doplatky pojistného. Pro placení pokut a penále je vždy uvedeno samostatné číslo.

Úhradu pohledávek vyměřených platebním výměrem nebo výkazem nedoplatků proveďte dle pokynů uvedených na platebním výměru nebo výkazu nedoplatků.