OSVČ - průměrná mzda

Za průměrnou měsíční mzdu v národním hospodářství se považuje částka, která se vypočte jako součin všeobecného vyměřovacího základu pro účely důchodového pojištění za kalendářní rok, který o dva roky předchází kalendářnímu roku, pro který se průměrná mzda zjišťuje, a přepočítacího koeficientu pro úpravu tohoto všeobecného vyměřovacího základu. Takto vypočtená částka průměrné mzdy se zaokrouhluje na celé koruny nahoru.

Výpočet pro rok 2024:
Podle Nařízení vlády č. 286/2023 Sb. ze dne 13. září 2023 je výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 2022 stanovena na 40 638 Kč a výše přepočítacího koeficientu činí 1,0819. Pro rok 2024 činí průměrná měsíční mzda 43 967 Kč.

Výpočet pro rok 2023:
Podle Nařízení vlády č. 290/2022 Sb. ze dne 26. září 2022 je výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 2021 stanovena na 38 294 Kč a výše přepočítacího koeficientu činí 1,0530. Pro rok 2023 činí průměrná měsíční mzda 40 324 Kč.

Výpočet pro rok 2022:
Podle vyhlášky č. 356/2021 Sb. ze dne 27. září 2021 je výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 2020 stanovena na 36 119 Kč a výše přepočítacího koeficientu činí 1,0773. Pro rok 2022 činí průměrná měsíční mzda 38 911 Kč.

Výpočet pro rok 2021:
Podle vyhlášky č. 381/2020 Sb. ze dne 21. září 2020 je výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 2019 stanovena na 34 766 Kč a výše přepočítacího koeficientu činí 1,0194. Pro rok 2021 činí průměrná měsíční mzda 35 441 Kč.

Výpočet pro rok 2020:
Podle vyhlášky č. 260/2019 Sb. ze dne 30. září 2019 je výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 2018 stanovena na 32 510 Kč a výše přepočítacího koeficientu činí 1,0715. Pro rok 2020 činí průměrná měsíční mzda 34 835 Kč.

Výpočet pro rok 2019:
Podle vyhlášky č. 213/2018 Sb. ze dne 19. září 2018 je výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 2017 stanovena na 30 156 Kč a výše přepočítacího koeficientu činí 1,0843. Pro rok 2019 činí průměrná měsíční mzda 32 699 Kč.

Výpočet pro rok 2018:
Podle vyhlášky č. 343/2017 Sb. ze dne 25. září 2017 je výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 2016 stanovena na 28 250 Kč a výše přepočítacího koeficientu činí 1,0612. Pro rok 2018 činí průměrná měsíční mzda 29 979 Kč.

Výpočet pro rok 2017:
Podle vyhlášky č. 325/2016 Sb. ze dne 21. září 2016 je výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 2015 stanovena na 27 156 Kč a výše přepočítacího koeficientu činí 1,0396. Pro rok 2017 činí průměrná měsíční mzda 28 232 Kč.

Výpočet pro rok 2016:
Podle vyhlášky č. 244/2015 Sb. ze dne 24. září 2015 je výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 2014 stanovena na 26 357 Kč a výše přepočítacího koeficientu činí 1,0246. Pro rok 2016 činí průměrná měsíční mzda 27 006 Kč.

Výpočet pro rok 2015:
Podle vyhlášky č. 208/2014 Sb. ze dne 25. září 2014 je výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 2013 stanovena na 25 903 Kč a výše přepočítacího koeficientu činí 1,0273. Pro rok 2015 činí průměrná měsíční mzda 26 611 Kč.

Výpočet pro rok 2014:
Podle vyhlášky č. 296/2013 Sb. ze dne 19. září 2013 je výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 2012 stanovena na 25 903 Kč a výše přepočítacího koeficientu činí 1,0015. Pro rok 2014 činí průměrná měsíční mzda 25 942 Kč.

Výpočet pro rok 2013:
Podle vyhlášky č. 324/2012 Sb. ze dne 26. září 2012 je výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 2011 stanovena na 25 093 Kč a výše přepočítacího koeficientu činí 1,0315. Pro rok 2013 činí průměrná měsíční mzda 25 884 Kč.

Výpočet pro rok 2012:
Podle vyhlášky č. 286/2011 Sb. ze dne 21. září 2011 je výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 2010 stanovena na 24 526 Kč a výše přepočítacího koeficientu činí 1,0249. Pro rok 2012 činí průměrná měsíční mzda 25 137 Kč.