Pokuty

10 000 Kč za nesplnění oznamovací povinnosti, 50 000 Kč za nepředložení přehledu.

Za nesplnění oznamovací povinnosti (neoznámení zahájení, případně ukončení výdělečné činnosti) může zdravotní pojišťovna uložit pokutu až do výše 10 000 Kč, v případě opakovaného nesplnění až do výše 20 000 Kč.

Za nepředložení dokladů ke kontrole, případně za nepředložení Přehledu ve stanovené lhůtě může zdravotní pojišťovna uložit pokutu do výše 50 000 Kč za každé jednotlivé neplnění.

Více informací najdete zde.