Pokuty

Pokutu do 10 000 Kč může pojišťovna uložit za nesplnění oznamovací povinnosti.

Pokutu do 10 000 Kč může pojišťovna uložit za nesplnění oznamovací povinnosti (zejména pokud pojištěnec neoznámí, že se stal osobou bez zdanitelných příjmů, nebo pokud neoznámí skutečnosti rozhodné pro vznik/zánik povinnosti státu platit za něj pojistné).