Dlužné pojistné a penále pro osoby bez zdanitelných příjmů

Penále je 0,0403 % dlužné částky za každý kalendářní den, kdy nebylo pojistné zaplaceno ve stanovené lhůtě anebo bylo zaplaceno v nižší částce.

Penále 0,05% z dlužné částky pojistného za každý kalendářní den prodlení se počítá pouze do 31. 12. 2021. Od 1. 1. 2022 úpravou § 18 odst. zákona č. 592/1992 se výše penále odvozuje podle výše úroků z prodlení, které odpovídá ročně výši reposazby stanovené Českou národní bankou pro první den kalendářního pololetí, v němž došlo k prodlení, zvýšené o osm procentních bodů. Od 1. 1. 2022 do 30.6.2022 bylo penále 0,0322 %. Od 1. 7. 2022 do 31.12.2023 bylo penále 0,0411 %. Od 1. 1. 2024 je penále 0,0403 %  dlužné částky neuhrazeného pojistného za každý kalendářní den prodlení.

Nebylo-li pojistné zaplaceno ve stanovené lhůtě anebo bylo-li zaplaceno v nižší částce, je OBZP povinna platit penále v uvedené procentní výši dlužné částky za každý kalendářní den, ve kterém některá z těchto skutečností trvala.

Pokud u daného plátce eviduje pojišťovna existující přeplatek pojistného a zároveň mu vznikne nedoplatek, započtou se obě částky proti sobě (nedoplatek se sníží o částku přeplatku, ev. se přeplatkem odstraní).

Další informace najdete zde: Několik dobrých rad pro dlužníky