Zubní prohlídka u dospělého pojištěnce

 25. 9. 2023 | ambulantní péče, prevence a očkování, stomatologie

Na kolik zubních prohlídek za rok má dospělý člověk nárok?

U dospělých pojištěnců jsou z veřejného zdravotního pojištění hrazeny dvě zubní prohlídky, přičemž jedna prohlídka je preventivní a druhá je tzv. prohlídka registrovaného pojištěnce od 18 let věku, která navazuje v případě potřeby na provedenou preventivní prohlídku.

Jaký je časový rozestup mezi prohlídkami u zubaře?

Preventivní zubní prohlídku (kód 00901, resp. 00946) může dospělý pojištěnec absolvovat zpravidla po uplynutí 11 měsíců od provedení poslední zubní preventivní prohlídky. Přijít na tzv. druhou zubní prohlídku (kód 00905) může dospělý pojištěnec v případě, kdy to určí zubní lékař – pacientův stav to vyžaduje, a to nejdříve 5 měsíců od preventivního vyšetření. Pokud je pojištěnec ke druhé prohlídce stomatologem indikován, je z veřejného zdravotního pojištění hrazena.

Obsah a frekvenci zubní preventivní prohlídky stanovuje vyhláška č. 70/2012 Sb., o preventivních prohlídkách.

Co je obsahem preventivní zubní prohlídky?

V rámci preventivní zubní prohlídky stomatolog nejprve doplní pacientovu anamnézu. Následuje vyšetření stavu chrupu, parodontu, stavu sliznice a měkkých tkání dutiny ústní. Součástí je také onkologická prevence zaměřená na pátrání po přednádorových změnách i nádorových projevech na chrupu, parodontu, čelistech a měkkých tkáních obličeje a krku. V neposlední řadě zubní lékař poučí pacienta o správně hygieně dutiny ústní. V případě potřeby stomatolog stanoví individuální léčebný postup v rámci péče hrazené zdravotní pojišťovnou.

Co je obsahem tzv. druhé zubní prohlídky?

Během druhé zubní prohlídky stomatolog u pacienta provede orientační vyšetření chrupu, parodontu, sliznic a měkkých tkání dutiny ústní, kontrolu ústní hygieny, interdentální hygieny a motivaci pojištěnce.

Preventivní zubní prohlídka u těhotných žen

Těhotné ženy mohou během roku absolvovat dvě preventivní prohlídky (kód 00901, resp. 00946) v průběhu těhotenství (s odstupem mezi jednotlivými prohlídkami nejméně 3 měsíce).

Obsah preventivní zubní prohlídky u těhotných žen je shodný s obsahem preventivní prohlídky u dospělých pojištěnců. Nedílnou součástí je pak také poučení o významu prevence stomatologických onemocnění v průběhu těhotenství u ženy i budoucího dítěte. Stomatolog poučí budoucí maminku také o nutnosti zajistit dítěti zubní preventivní prohlídku (mezi šestým až dvanáctým měsícem věku dítěte).

Preventivní vyšetření dále zahrnuje profylaktickou kontrolu ústní hygieny. V případě potřeby je prováděn nácvik ústní hygieny, interdentální hygieny a masáží, jedenkrát ročně profylaktické odstranění zubního kamene (bez ohledu na způsob provedení).

Vydáno 25. 9. 2023