Zdravotní pojištění v zahraničí

 5. 2. 2024 | Zdravotní péče v zahraničí, komerční pojištění, průkaz pojištěnce

Jedeme na lyže na hory do zahraničí. Jakou zdravotní péči mi zajistí kartička pojištěnce?

Na základě platné kartičky pojištěnce (průkaz pojištěnce / EHIC) vám bude v zemích EU, EHP a ve Švýcarsku poskytnuta nezbytná zdravotní péče na účet vaší zdravotní pojišťovny. Jako občan ČR máte v uvedených zemích s průkazem EHIC stejné podmínky pro čerpání zdravotní péče jako místní občan v rámci povinného zdravotního pojištění.

Abyste mohl uplatnit průkaz EHIC, musí vám být nezbytná zdravotní péče poskytnuta ve zdravotnickém zařízení, které je napojeno na veřejný systém zdravotního pojištění (zařízení je financováno z veřejných zdrojů). Při poskytnutí zdravotní péče se budete muset ve zdravotnickém zařízení prokázat platným průkazem EHIC.

Poskytnutou zdravotní péči uhradí zdravotnickému zařízení místní zdravotní pojišťovna a náklady následně přeúčtuje VZP. Vy za ošetření zaplatíte jen to, co by za něj zaplatil místní pojištěnec – např. regulační poplatek, poplatek za recept či hospitalizaci, poplatek za návštěvu lékaře nebo za předepsané léky apod.

Co je to nezbytná péče?

Za nezbytnou zdravotní péči je považována zdravotní péče, kterou z lékařského hlediska vyžaduje zdravotní stav pacienta. Péče musí být poskytnuta v takovém rozsahu, aby pacient nemusel odcestovat ze zahraničí dříve, než zamýšlel. O konkrétním rozsahu a způsobu poskytnutí péče rozhoduje místní ošetřující lékař.

Co není nezbytná péče?

Naopak nejde o takovou zdravotní péči, za kterou by pojištěnec přímo vycestoval, nebo o péči, kterou by zdravotní stav pojištěnce nevyžadoval (např. preventivní prohlídky, plánovaná operace).

Za nezbytnou péči nejsou dále považovány zmíněné poplatky spoluúčasti, transport do domácí země, repatriace ostatků, zásah horské služby, letecký transport atd.

Navíc ne všechna zdravotní péče může být hrazena z veřejného zdravotního pojištění, tak jako v České republice – v každé zemi mohou platit jiná pravidla a právní předpisy. Proto je před vycestováním vhodné se seznámit s podmínkami zdravotního systému, resp. zdravotního pojištění dané země. Zároveň doporučujeme před vycestováním uzavřít komerční cestovní pojištění – např. s případným připojištěním rizikových sportů.

Zdravotní péče v soukromém zdravotnickém zařízení a refundace

Pokud by byla pojištěnci poskytnuta zdravotní péče v zahraničí v soukromém zdravotnickém zařízení (jiném než napojeném na systém veřejného zdravotního pojištění) a neměl uzavřeno komerční cestovní pojištění, musí si náklady na tuto poskytnout péči uhradit sám.

Následně po návratu do ČR může zažádat u své zdravotní pojišťovny o náhradu uhrazených nákladů, tzv. refundaci. Má to však svá pravidla – refundace je možná pouze do výše, která by byla českou zdravotní pojišťovnou hrazena při poskytnutí těchto zdravotních služeb na území ČR (tzn. do výše českých „cen“ a jen pokud šlo o péči, která je v ČR z veřejného zdravotního pojištění hrazená). K žádosti je třeba doložit potvrzení o úhradě a veškeré doklady o poskytnutých zdravotních službách. Žádost je následně projednána ve správním řízení a v případě splnění zákonných podmínek pak může být pojištěnci přiznána částka k refundaci. 

PVZP, a.s.
Komerční cestovní pojištění kryje náklady na zdravotní péči v zahraničí. Vybírat můžete z několika balíčků cestovního pojištění u dceřiné společnosti Pojišťovna VZP, a. s. Cestovní pojištění si můžete sjednat on-line se slevou 10 %. Při sjednání na pobočce VZP nebo PVZP získají pojištěnci VZP slevu 20 % a členové Klubu pevného zdraví 30 %.