Vrácení přeplatku na doplatcích za léky

 27. 4. 2020 | Regulační poplatky a doplatky

Může pojišťovna poslat přeplatek na doplatcích za léky na bankovní účet? Nestihnu si na poště včas vyzvednout poštovní poukázku.

Částky překračující limit doplatků za léky vám rádi budeme posílat na bankovní účet, stačí nám sdělit své bankovní spojení pro zasílání přeplatků, tj. vyplnit stručnou žádost o vracení přeplatků na účet.

Žádost můžete v současné době podat i elektronicky: e-mailem (na adresu konkrétní pobočky VZP, nebo na podatelna@vzp.cz či info@vzp.cz), datovou schránkou (i48ae3q), nebo prostřednictvím aplikace Moje VZP/VZP Point formou obecného podání. Pokud vlastník datové schránky a žadatel jsou totožni, nemusí být formulář opatřen elektronickým podpisem. Obdobně to platí pro aplikace Moje VZP/VZP Point. Jinak je třeba počítat s tím, že pojišťovna bude telefonicky nebo mailem ověřovat, zda je vše v pořádku a daný klient skutečně žádost s uvedeným číslem účtu podal.

Upozorňujeme, že je potřeba žádost podat, resp. číslo účtu pro vracení přeplatků sdělit i v případě, že pojišťovna na klienta má číslo účtu ve svém informačním systému (např. u OSVČ), nebo i když klient už svůj účet pojišťovně v minulosti oznámil třeba pro účely vyplacení příspěvku z fondu prevence.

Namísto zaslání písemné žádosti lze nahlásit číslo bankovního účtu pomocí webového formuláře.

Po podání a zpracování žádosti vám už všechny další nadlimitní částky budou zasílány na bankovní účet a nebudete muset na poštu s poštovní poukázkou; způsob zaslání přeplatku, jehož vyplacení už bylo zadáno České poště, ale není možné v průběhu jeho zpracování poštou změnit. O přeplatek však samozřejmě nepřijdete.

Pokud vám již přišla poštovní poukázka a nestihnete ji uplatnit na České poště v termínu její platnosti, je platba stornována. Hodnota nevyplacených přeplatků je pak vždy zahrnuta do zpracování následujícího čtvrtletí. Částka vám proto bude zaslána v termínu vracení přeplatků za následující kalendářní čtvrtletí, spolu s případnou částkou „nového“ přeplatku.

Přeplatky pojišťovna vrací do 60 dnů po uplynutí kalendářního čtvrtletí. Nevyplacené přeplatky za 1. až 3. čtvrtletí příslušného kalendářního roku jsou vyplaceny souhrnně ve 4. čtvrtletí, v únoru následujícího roku. Klient, který by si nestihl vyzvednout na poště peníze s poštovní poukázku s přeplatkem za 4. čtvrtletí, se musí dostavit na naše klientské pracoviště a zažádat o opakované vyplacení přeplatku. Zasílání přeplatků na bankovní účet je tedy ideální varianta, nemusíte se už o nic starat. Přeplatek v žádném případě nelze vyplatit na pobočce.