Termíny pro podání přehledu OSVČ

 4. 3. 2024 | OSVČ, VZP Point, Moje VZP

Jaké jsou termíny pro podání Přehledu o výši daňového základu OSVČ?

Termíny pro podání Přehledu o výši daňového základu OSVČ zdravotní pojišťovně se odvíjejí od data pro podání daňového přiznání. V praxi to znamená, že OSVČ má povinnost zdravotní pojišťovně přehled předložit nejpozději do jednoho měsíce ode dne, ve kterém měla podat daňové přiznání.

Termíny pro podání Přehledu o výši daňového základu OSVČ za rok 2023:

  • OSVČ, které nemají povinnost podávat daňové přiznání za rok 2023 – do 8. 4. 2024
  • OSVČ, kterým nezpracovává daňové přiznání za rok 2023 daňový poradce – do 2. 5. 2024
  • OSVČ, které nepodaly daňové přiznání do 2. 4. 2024 a následně ho do 2. 5. 2024 podaly elektronicky – do 3. 6. 2024
  • OSVČ, kterým zpracovává daňové přiznání za rok 2023 daňový poradce – do 1. 8. 2024

Termíny pro podání přehledu stanovuje zákon o pojistném na veřejné zdravotní pojištění (č. 592/1992 Sb.).

Jakým způsobem můžu Přehled doručit zdravotní pojišťovně?
Možností, jak doručit VZP Přehled o výši daňového základu OSVČ za rok 2023, je několik.

Elektronicky

Nejjednodušší a nejrychlejší je podání přehledu v aplikaci Moje VZP. Interaktivní formulář provede plátce celým procesem podání. Většinu potřebných dat formulář čerpá přímo ze systému VZP – např. úhrn zaplacených záloh či dobu pojištění. OSVČ vyplní výši daňového základu a následně zkontroluje automaticky vyplněná data a případně doplní chybějící údaje, které systém VZP nemá k dispozici.

OSVČ může také Přehled podat přes VZP Point nebo datovou schránkou (i48ae3q).


Poštou

Vyplněný formulář Přehledu OSVČ zašlete na adresu P. O. BOX 111, 586 11, Jihlava.


Osobně

Přehled lze také osobně podat na kterékoli pobočce VZP.

Do kdy musím zaplatit nedoplatek?
Případný nedoplatek je třeba uhradit do osmi dnů od data, kdy byl nebo měl být Přehled OSVČ podán.


Zálohy dle Přehledu OSVČ

OSVČ platí pojistné formou měsíčních záloh na pojistné. Novou výši zálohy, vypočtenou dle přehledu, zaplatí OSVČ poprvé za měsíc, ve kterém byl nebo měl být Přehled OSVČ odevzdán.

Příklad: Pojištěnec podá Přehled zdravotní pojišťovně v únoru, novou výši zálohy musí poprvé zaplatit do 8. března.

OSVČ v souběhu se zaměstnáním

Osoba samostatně výdělečně činná, která je zaměstnancem a samostatná výdělečná činnost není jejím hlavním zdrojem příjmů, nemusí platit měsíční zálohy. Pojistné zaplatí formou doplatku vypočteného na základě odevzdaného Přehledu o výši daňového základu OSVČ.

Další informace

Další užitečné informace k Přehledu o výši daňového základu OSVČ naleznete v rubrice Plátci – Informace.