Příspěvek VZP na pohyb

 6. 9. 2021 | Výhody, příspěvky a preventivní programy

Dříve měla VZP pro své pojištěnce příspěvek na pohyb pro děti, jak je to teď? A mohou o něj žádat všichni?

Podpora zdravého vývoje dětí a prevence kardiovaskulárních onemocnění je pro VZP velmi důležitá, proto poskytuje každoročně svým klientům příspěvek na pohyb z fondu prevence. Využít ho můžete pro své děti na pravidelné pohybové a zároveň dlouhodobé sportovní aktivity. A aby zůstal nadále atraktivní, dochází každý rok k jeho mírným obměnám.

V letošním roce mohou děti starší 1 roku čerpat až 2 000 Kč na sportovní aktivity organizované mimo školu v kroužcích, spolcích a sportovních klubech. Sportů, na které lze benefit využít, je celá řada – např. aerobic, atletika, jóga, gymnastika, florbal, fotbal, volejbal, plavání, cyklistika atd. Pro děti od dvou let můžete tuto částku využít i na pravidelné pohybové aktivity organizované mateřskou, základní nebo střední školou.

Čeká-li vaše děti sportovní prohlídka u lékaře, nezapomeňte si říct o doklad o úhradě. Příspěvek je možné využít právě i na sportovní prohlídku absolvovanou a hrazenou u lékaře a dále také na uhrazené startovné či členský poplatek. Pojištěnci od 15 let ho také mohou použít na permanentky na pohybové aktivity. Uplatnit ho však nelze na on-line pohybové kurzy a jednorázové sportovní vstupy.

Nově je možné tento příspěvek využít také na lyžařský kurz pořádaný školou (v délce trvání minimálně 5 po sobě jdoucích kalendářních dnů). Bude vyžadováno potvrzení o absolvování kurzu na formuláři VZP.

VZP nezapomíná ani na své nejmenší pojištěnce. Pro miminka do 1 roku můžete čerpat až 2 000 Kč na plavání kojenců a vaničkování organizované v kroužcích, spolcích, klubech apod.

Pro jednoleté dítě můžete zažádat v roce 2024 o příspěvek ve výši až 4 000 Kč. Tzn. do 1 roku věku vašeho dítěte můžete získat až 2 000 Kč např. na plavání kojenců a následně po 1. narozeninách můžete žádat až o 2 000 Kč na pravidelné pohybové aktivity.

Nedostatek pohybu může výrazně přispívat ke vzniku zdravotních problémů včetně obezity a následným kardiovaskulárním či ortopedickým potížím. Žádosti o příspěvek jsou přijímány v aplikaci Moje VZP nejpozději do 31. 12. 2024, ostatními způsoby podání je termín nejpozději do 30.11. 2024. Požádat můžete, jak osobně na našich pobočkách, tak on-line z pohodlí domova, a to přímo prostřednictvím webového formuláře, který je přístupný z aplikace Moje VZP. Další způsoby podání a podrobné podmínky čerpání si přečtete na webu VZP v sekci Výhody a příspěvky.

Nezapomeňte také na sebe, VZP má totiž tento benefit i pro dospělé klienty. Můžete získat až 1 000 Kč na pravidelnou pohybovou a zároveň sportovní aktivitu. Pojištěnci, kteří v letošním roce dosáhnou 65 let, mohou obdržet rovněž až 1 000 Kč. Více informací se dozvíte na našem webu ve výhodách pro dospělé. Pravidelné pohybové aktivity jsou v každém věku cestou k prevenci řady onemocnění včetně poruch duševního zdraví.

Aktualizováno dne 15. 2. 2024