Ostatní

komerční pojištění · průkaz pojištěnce · administrativa · náhrady škody (regresy) · Přehled úhrad zdravotní péče · pojištění cizinců v ČR


Kteří cizinci mají v ČR nárok na to, aby byli pojištěni u české zdravotní pojišťovny a využívali zdravotní péči ve stejném rozsahu jako Češi? Zobrazit odpověď


Jaké zdravotní pojištění mají v ČR cizinci z mimoevropských zemí, kteří zde pobývají, resp. pracují? Zobrazit odpověď