Přehled otázek týdne

Ostatní

komerční pojištění · průkaz pojištěnce · administrativa · náhrady škody (regresy) · Přehled úhrad zdravotní péče · pojištění cizinců v ČR


Kteří cizinci mají v ČR nárok na to, aby byli pojištěni u české zdravotní pojišťovny a využívali zdravotní péči ve stejném rozsahu jako Češi? Zobrazit odpověď


Jaké zdravotní pojištění mají v ČR cizinci z mimoevropských zemí, kteří zde pobývají, resp. pracují? Zobrazit odpověď


Dá se nějak dosáhnout toho, aby důchodce žijící střídavě v ČR a jiné zemi EU měl nárok na kompletní zdravotní péči v obou zemích? Příbuzný ze Švédska si koupil chalupu v Čechách a chce zde vždycky část roku pobývat. Zobrazit odpověď


Chtěl bych si k sobě přestěhovat rodiče ze Slovenska, abych se o ně mohl vzhledem k jejich vyššímu věku starat. Jak je tu přihlásím ke zdravotnímu pojištění? Mohli by zde případně být časem umístěni i v nějakém zařízení pro seniory, kdyby to bylo nutné? Zobrazit odpověď


Jaké povinnosti musí splnit cizinec, který získá v Česku trvalý pobyt a tím i nárok na zařazení do systému veřejného zdravotního pojištění místo pojištění komerčního? Vrátí mu komerční pojišťovna zbytek pojistného, které bylo zaplaceno? Zobrazit odpověď


Může si cizinec sjednat u VZP komerční zdravotní pojištění, které by svým rozsahem odpovídalo běžnému zdravotnímu pojištění českého občana? Zobrazit odpověď