Zdravotnictví a zdravotní péče

ambulantní péče · prevence a očkování · hospitalizace / operace · lázně / ozdravovny · zdravotnická dokumentace · léky · zdravotnické prostředky · úhrady / poplatky · doprava · gynekologie · stomatologie


Ocitla jsem se v nelehké situaci a zvažuji utajený porod. Jaké jsou podmínky utajeného porodu a co se děje se zdravotnickou dokumentací? Zobrazit odpověď


Jaká vyšetření jsou součástí gynekologické preventivní prohlídky a jak často bych na ní měla chodit? Zobrazit odpověď


Zaznamenala jsem, že ve zdravotnictví došlo od 1. 1. 2022 k mnoha změnám. Prosím, jaké jsou v současnosti podmínky a věkové limity umělého oplodnění a co hradí pojišťovna? Zobrazit odpověď


Na co mám jako pacient nárok od začátku roku 2022? Došlo k nějakým změnám ve zdravotní péči? Zobrazit odpověď


Je testování na přítomnost HPV už součástí preventivní gynekologické prohlídky a je hrazené? Zobrazit odpověď


Kolik ultrazvukových vyšetření, které uhradí pojišťovna, se má v těhotenství provést? Je jejich počet někde stanoven, nebo je to jen na rozhodnutí lékaře? Zobrazit odpověď


Ubytovala jsem u sebe těhotnou ženu z Ukrajiny, která se dostala do ČR kvůli současnému konfliktu. Jak má postupovat, aby mohla čerpat zdravotní péči v Česku? A jak to bude se zdravotním pojištěním jejího novorozeného dítěte? Zobrazit odpověď