Ostatní

komerční pojištění · průkaz pojištěnce · administrativa · náhrady škody (regresy) · Přehled úhrad zdravotní péče · pojištění cizinců v ČR


V přehledu čerpané zdravotní péče jsem našla vyšetření, která jsem neabsolvovala. Je to chyba systému? Zobrazit odpověď


Mám právo dostat přehled zdravotní péče vykázané na moji matku? V léčebně, kde zemřela, mě nechali nahlédnout do její dokumentace, ale na pobočce pojišťovny mi odmítli vystavit přehled péče, která na ni byla vykázaná... Zobrazit odpověď