Přehled otázek týdne

Pojistné na zdravotní pojištění

OSVČ · zaměstnanec · platba státu - nezaopatřené dítě · platba státu - péče o dítě · platba státu - důchodce · platba státu - ostatní · OBZP · ostatní


Byla na mě uvalena exekuce kvůli neplacení zdravotního pojištění v době, kdy jsem byla ještě středoškolskou studentkou. Nechápu, jak je to možné, vždyť za studenty platí přece pojistné škola. Co mám dělat, když jde zjevně o omyl? Zobrazit odpověď


Dcera ukončila v červnu vysokoškolské studium. Do kdy je za ni jako za studentku plátcem zdravotního pojištění stát? Do práce nastoupí možná koncem srpna, pravděpodobněji ale až od září. Nevíme, jestli se musí přihlásit na úřadu práce, aby za ni jako za uchazeče o zaměstnání platit stát pojistné i nadále. Zobrazit odpověď


Jak to bude s platbou pojistného na zdravotní pojištění, až mi bude 26 let, když budu stále studovat? Může za splnění nějakých podmínek platit pojištění za studenta VŠ stát i po dosažení této věkové hranice? Zobrazit odpověď


Jsem bez práce a nyní mě vyřadili z evidence nezaměstnaných. Kdo za mě bude platit zdravotní pojištění u Všeobecné zdravotní pojišťovny? Zobrazit odpověď