Pojistné na zdravotní pojištění

OSVČ · zaměstnanec · platba státu - nezaopatřené dítě · platba státu - péče o dítě · platba státu - důchodce · platba státu - ostatní · OBZP · ostatní


V září mě čeká opravná státní zkouška na navazujícím magisterském studiu na VŠ, další náhradní termín je v lednu. Do kdy za mě platí zdravotní pojištění stát? Zobrazit odpověď


Chci se zaregistrovat k VZP, budu muset měnit praktického lékaře? Zobrazit odpověď


Starám se o dvě děti (8 a 12 let), nemám žádný příjem a zdravotní pojištění za mě platí stát. Obě děti budou letní prázdniny trávit na táboře a u babiček. Budu si muset začít zdravotní pojištění platit sama? Zobrazit odpověď


Ukončila jsem studium na vysoké škole. Do kdy za mě platí stát zdravotní pojištění? Musím něco hlásit? Zobrazit odpověď


Musím hlásit zdravotní pojišťovně ukončení samostatné výdělečné činnosti? Zobrazit odpověď


Zvýší se platby pojistného na zdravotní pojištění v roce 2023? Jsou termíny splatnosti stejné jako v předešlých letech? Zobrazit odpověď


Před válkou na Ukrajině jsem utekla 3. března do Česka, kde jsem obdržela vízum dočasné ochrany a s ním i náhradní doklad pojištěnce. Skončilo mi po 150 dnech zdravotní pojištění nebo se mohu tímto dokladem nadále u lékaře prokazovat? Zobrazit odpověď


Jak řešit předčasný, ale jen dočasný návrat ze zahraničí, když jsem se odhlásil z pojištění v Česku z důvodu dlouhodobého pobytu? Zobrazit odpověď


Jaký vliv na platby pojistného na zdravotní pojištění bude mít předpokládané zvýšení minimální mzdy? Zobrazit odpověď


V jakých případech je možno požádat o prominutí penále, resp. jaké důvody pojišťovna uznává? Zobrazit odpověď