Pojistné na zdravotní pojištění

OSVČ · zaměstnanec · platba státu - nezaopatřené dítě · platba státu - péče o dítě · platba státu - důchodce · platba státu - ostatní · OBZP · ostatní


V září mě čeká opravná státní zkouška na navazujícím magisterském studiu na VŠ, další náhradní termín je v lednu. Do kdy za mě platí zdravotní pojištění stát? Zobrazit odpověď


Jaký je postup při přeregistraci nezletilého dítěte k VZP? Jaké dokumenty jsou potřeba? Zobrazit odpověď


Chci se zaregistrovat k VZP, budu muset měnit praktického lékaře? Zobrazit odpověď


Ukončila jsem studium na vysoké škole. Do kdy za mě platí stát zdravotní pojištění? Musím něco hlásit? Zobrazit odpověď


Musím hlásit zdravotní pojišťovně ukončení samostatné výdělečné činnosti? Zobrazit odpověď


Jaká je horní věková hranice u doktorandů a kdy za ně už stát neplatí zdravotní pojištění? Zobrazit odpověď


Ukončila jsem střední školu a od září nastupuji na vysokou školu. Co všechno mám nahlásit zdravotní pojišťovně? Nebo o mém dalším studiu ví a nemusím nic dokládat? Zobrazit odpověď


Existuje u doktorandů horní věková hranice, kdy už stát za ně neplatí pojistné? Údajně je to 28 let. Zobrazit odpověď


Ve kterých případech neplatí za studenty střední nebo vysoké školy pojistné na zdravotní pojištění stát? Zobrazit odpověď


Dcera studuje na středním odborném učilišti. Otěhotněla a od 1. dubna zůstává doma, termín porodu má v květnu. Požádala o přerušení studia z důvodu těhotenství, škola jí vyhověla a studium bylo přerušeno. Neměla a nemá žádné příjmy. Jak je to se zdravotním pojištěním? Zobrazit odpověď