Přehled otázek týdne

Pojistné na zdravotní pojištění

OSVČ · zaměstnanec · platba státu - nezaopatřené dítě · platba státu - péče o dítě · platba státu - důchodce · platba státu - ostatní · OBZP · ostatní


Má smlouva o použití firemního vozidla k soukromým účelům vliv na výpočet částky příjmů z dohody o provedení práce pro účely zdravotního pojištění? Zobrazit odpověď


Platím si pojištění jako osoba bez zdanitelných příjmů, protože jsem byl vyřazen z evidence úřadu práce, a nyní nastupuji do zaměstnání „na dohodu“. Bude za mne platit pojistné zaměstnavatel, nebo si ho musím hradit i nadále sám? Zobrazit odpověď


Mohu si při péči o dítě přivydělávat? Jsem u VZP zaevidovaná jako osoba celodenně pečující o dítě do 7 let a zdravotní pojištění za mě tedy platí stát. Kdybych si vzala nějakou práci na doma, tak z kategorie státních pojištěnců vypadnu a budu muset platit pojistné sama? Zobrazit odpověď


Ve společenství vlastníků (SVJ) jsme museli zvolit kontrolní komisi. Jedná se mi o danění odměny členů této komise. Výbor společenství je daněný z příjmu a platí zdravotní pojištění, ale já jsem četl, že zdravotní pojištění se na kontrolní komisi při SVJ nevztahuje, že se jen daní příjem. Zobrazit odpověď


Co je to pravděpodobné pojistné a komu a kdy ho může pojišťovna vyměřit? Jak je vysoké? Zobrazit odpověď


Mám příjem ze zaměstnání, kde jsem na částečný úvazek (7 000 Kč). Také podnikám, ale tento příjem je nepravidelný, a tak jej beru jako vedlejší a neplatím zálohy na pojistné. Prý ale pojistné alespoň v minimální výši platit musím. Je to pravda? Zobrazit odpověď


Co mají dělat zaměstnanci, když se vzhledem k finanční situaci firmy obávají, že zaměstnavatel za ně ani neplatí zdravotní pojištění? Může pojišťovna vymáhat peníze po nich nebo je nějak sankcionovat? Mohli by mít problém, když budou potřebovat nějakou zdravotní péči? Zobrazit odpověď


Jsem bez práce a nyní mě vyřadili z evidence nezaměstnaných. Kdo za mě bude platit zdravotní pojištění u Všeobecné zdravotní pojišťovny? Zobrazit odpověď


Ke dni 30. 6. se mnou zaměstnavatel rozvázal pracovní poměr. Podal jsem žalobu z důvodu neoprávněné výpovědi ze strany organizace, v září byl spor ukončen dohodou. Zaměstnavatel uznal výpověď jako neoprávněnou s tím, že mi za období od 1. 7. do opětovného nástupu do zaměstnání vyplatí ušlou mzdu, a to ve mzdách za měsíc říjen. Jaký je správný postup při odvodu pojistného na zdravotní pojištění? Zobrazit odpověď


Jak je to s platbami pojistného v případě, že důchodce zůstává zaměstnaný nebo souběžně pracuje na živnostenský list? Zobrazit odpověď