Pojistné na zdravotní pojištění

OSVČ · zaměstnanec · platba státu - nezaopatřené dítě · platba státu - péče o dítě · platba státu - důchodce · platba státu - ostatní · OBZP · ostatní


V září mě čeká opravná státní zkouška na navazujícím magisterském studiu na VŠ, další náhradní termín je v lednu. Do kdy za mě platí zdravotní pojištění stát? Zobrazit odpověď


Ukončila jsem studium na vysoké škole. Do kdy za mě platí stát zdravotní pojištění? Musím něco hlásit? Zobrazit odpověď


Musím hlásit zdravotní pojišťovně ukončení samostatné výdělečné činnosti? Zobrazit odpověď


Zvýší se platby pojistného na zdravotní pojištění v roce 2023? Jsou termíny splatnosti stejné jako v předešlých letech? Zobrazit odpověď


Jsem předsedkyní Společenství vlastníků bytů. Náš výbor má 5 členů a kontrolní komise 3 členy. Dostala jsem informace, že máme z odměny členů platit zdravotní pojištění. Půjde o nepravidelné odměny. Jaké dokumenty jsou potřeba, kam a dokdy se mají odevzdat? Zobrazit odpověď


Ke dni 30. 4. se mnou zaměstnavatel rozvázal pracovní poměr. Podal jsem žalobu z důvodu neoprávněné výpovědi ze strany firmy, tento spor byl ukončen dohodou v červenci. Bývalý zaměstnavatel uznal výpověď jako neoprávněnou s tím, že mi za období od 1. 5. do opětovného nástupu do zaměstnání vyplatí ušlou mzdu, a to ve mzdě za měsíc srpen. Jaký je správný postup při odvodu pojistného na zdravotní pojištění? Zobrazit odpověď


Před válkou na Ukrajině jsem utekla 3. března do Česka, kde jsem obdržela vízum dočasné ochrany a s ním i náhradní doklad pojištěnce. Skončilo mi po 150 dnech zdravotní pojištění nebo se mohu tímto dokladem nadále u lékaře prokazovat? Zobrazit odpověď


Náš podnik bude propouštět, takže asi skončím na úřadu práce. Dostaneme ale prý odstupné ve výši pětinásobku průměrného měsíčního příjmu. Jaký vliv bude mít tento příjem na platby sociálního a zdravotního pojištění? Zobrazit odpověď


Musím pojišťovně oznámit, že jsem nahlášený jako uchazeč o zaměstnání na Úřadu práce, aby za mě platil pojistné na zdravotní pojištění stát, nebo to Úřad práce pojišťovně sdělí? Zobrazit odpověď


Co jsou to odpočty u pojistného na zdravotní pojištění a na koho se vztahují? Zobrazit odpověď