Pojistné na zdravotní pojištění

OSVČ · zaměstnanec · platba státu - nezaopatřené dítě · platba státu - péče o dítě · platba státu - důchodce · platba státu - ostatní · OBZP · ostatní


Rád bych věděl, jaké jsou podmínky pro to, abych mohl zdravotní pojišťovně uhradit svůj existující dluh (pojistné i penále) ve splátkách. Zobrazit odpověď


Zajímalo by mě, jaké všechny povinnosti a pod jakou sankcí ze strany zdravotní pojišťovny má OSVČ. Za co by byla nejvyšší pokuta? Zobrazit odpověď


Co je to pravděpodobné pojistné a komu a kdy ho může pojišťovna vyměřit? Jak je vysoké? Zobrazit odpověď


Mám příjem ze zaměstnání, kde jsem na částečný úvazek (7 000 Kč). Také podnikám, ale tento příjem je nepravidelný, a tak jej beru jako vedlejší a neplatím zálohy na pojistné. Prý ale pojistné alespoň v minimální výši platit musím. Je to pravda? Zobrazit odpověď


V tisku se teď stále píše o daňovém přiznání a daních, ale ne o zdravotním pojištění a povinnostech vůči zdravotní pojišťovně. Do kdy je třeba zdravotní pojištění zaplatit a koho se povinnost podat příslušný formulář týká, resp. koho se netýká? Zobrazit odpověď


Existují případy, kdy podnikatel nemůže žádat zdravotní pojišťovnu o snížení své zálohy na pojistné, resp. kdy pojišťovna žádosti nevyhoví? Zobrazit odpověď


Přivydělával jsem si při zaměstnání drobným podnikáním. Nyní jsem už jen OSVČ a budu mít zájem čerpat předdůchod. Bude to mít nějaký vliv na placení pojistného na zdravotní pojištění? Budu muset platit jako OSVČ pojistné v minimální výši? Zobrazit odpověď


Jak je to s platbami pojistného v případě, že důchodce zůstává zaměstnaný nebo souběžně pracuje na živnostenský list? Zobrazit odpověď


Utrpěl jsem úraz, pro který několik měsíců nebudu moci pracovat. Jsem ale OSVČ a nemám teď prakticky žádné příjmy, protože jsem si neplatil nemocenské pojištění. Musím stále platit zálohy na zdravotní pojištění? Zobrazit odpověď


V červnu budu končit vysokou školu. Během studia jsem nepracovala a přemýšlím nad tím, že si ještě prodloužím volno a užiju poslední letní prázdniny jako studentka. Proto mě zajímá, do kdy za mě bude stát platit zdravotní pojištění? Zobrazit odpověď