Přehled otázek týdne

Pojistné na zdravotní pojištění

OSVČ · zaměstnanec · platba státu - nezaopatřené dítě · platba státu - péče o dítě · platba státu - důchodce · platba státu - ostatní · OBZP · ostatní


Dosáhla jsem důchodového věku, ale pro přiznání starobního důchodu nesplňuji podmínku odpracovaných let. Manžel podniká a já mám příjem jako jeho spolupracující osoba. Má za mě platit pojistné na zdravotní pojištění stát? Zobrazit odpověď


Jak VZP postupuje vůči těm OSVČ, které podají přehled o příjmech a výdajích za loňský rok pozdě? Hrozí jim nějaké sankce? Zobrazit odpověď


Rád bych věděl, jaké jsou podmínky pro to, abych mohl zdravotní pojišťovně uhradit svůj existující dluh (pojistné i penále) ve splátkách. Zobrazit odpověď


Moje příjmy jako OSVČ v posledních několika měsících výrazně poklesly. Na začátku února 2012 jsem podal Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2011 a pro další období mám stanovené dosti vysoké zálohy. Mohu si požádat o jejich snížení? Zobrazit odpověď


Rozhodl jsem se jako OSVČ přejít na uplatňování paušálních výdajů. Budu proto podávat dodatečné daňové přiznání za předchozí období, kde mi po dodanění zásob a pohledávek vznikne nedoplatek na dani. Jakým způsobem se přechod řeší z pohledu zdravotního pojištění? Musím podat dodatečný opravný přehled? Zobrazit odpověď


Manžel i já vykonáváme samostatnou výdělečnou činnost. Na jaře 2010 se nám narodil syn, o kterého pečuji. Na pobočce VZP mi řekli, že z důvodu péče o dítě pro mě neplatí minimální vyměřovací základ a zálohy mám hradit podle skutečně dosaženého příjmu v roce 2009. Od 1. listopadu 2010 pobírá manžel na syna rodičovský příspěvek a pojistné na zdravotní pojištění za něj hradí stát. Je povinen hradit zálohy v zákonem stanovené minimální výši? Jak máme postupovat při vyplňování Přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2010? Zobrazit odpověď


Zajímalo by mě, jaké všechny povinnosti a pod jakou sankcí ze strany zdravotní pojišťovny má OSVČ. Za co by byla nejvyšší pokuta? Zobrazit odpověď


Co je to pravděpodobné pojistné a komu a kdy ho může pojišťovna vyměřit? Jak je vysoké? Zobrazit odpověď


Mám příjem ze zaměstnání, kde jsem na částečný úvazek (7 000 Kč). Také podnikám, ale tento příjem je nepravidelný, a tak jej beru jako vedlejší a neplatím zálohy na pojistné. Prý ale pojistné alespoň v minimální výši platit musím. Je to pravda? Zobrazit odpověď


V tisku se teď stále píše o daňovém přiznání a daních, ale ne o zdravotním pojištění a povinnostech vůči zdravotní pojišťovně. Do kdy je třeba zdravotní pojištění zaplatit a koho se povinnost podat příslušný formulář týká, resp. koho se netýká? Zobrazit odpověď