Přehled otázek týdne

Pojistné na zdravotní pojištění

OSVČ · zaměstnanec · platba státu - nezaopatřené dítě · platba státu - péče o dítě · platba státu - důchodce · platba státu - ostatní · OBZP · ostatní


Četl jsem, že VZP bude své klienty upozorňovat mailem nebo SMS zprávou na jejich dluhy. Zajímalo by mě, jaké je penále a jaké jsou promlčecí doby u pojistného na zdravotní pojištění. Zobrazit odpověď


Jsem OSVČ, přihlášený u VZP. Změnil jsem teď banku. Jak mám nahlásit změnu bankovního spojení? Nestačí jen uvést jiné číslo účtu při vyplňování Přehledu OSVČ? Zobrazit odpověď


Může zdravotní pojišťovna podnikateli zrušit živnostenské oprávnění? V jakém případě? Zobrazit odpověď


Nechci po dobu pobírání peněžité pomoci v mateřství přerušit výdělečnou činnost jako OSVČ. Musím platit zálohy na pojistné? Pokud ano, mohu požádat o jejich snížení? Zobrazit odpověď


Dosáhla jsem důchodového věku, ale pro přiznání starobního důchodu nesplňuji podmínku odpracovaných let. Manžel podniká a já mám příjem jako jeho spolupracující osoba. Má za mě platit pojistné na zdravotní pojištění stát? Zobrazit odpověď


Jak VZP postupuje vůči těm OSVČ, které podají přehled o příjmech a výdajích za loňský rok pozdě? Hrozí jim nějaké sankce? Zobrazit odpověď


Rád bych věděl, jaké jsou podmínky pro to, abych mohl zdravotní pojišťovně uhradit svůj existující dluh (pojistné i penále) ve splátkách. Zobrazit odpověď


Rozhodl jsem se jako OSVČ přejít na uplatňování paušálních výdajů. Budu proto podávat dodatečné daňové přiznání za předchozí období, kde mi po dodanění zásob a pohledávek vznikne nedoplatek na dani. Jakým způsobem se přechod řeší z pohledu zdravotního pojištění? Musím podat dodatečný opravný přehled? Zobrazit odpověď


Zajímalo by mě, jaké všechny povinnosti a pod jakou sankcí ze strany zdravotní pojišťovny má OSVČ. Za co by byla nejvyšší pokuta? Zobrazit odpověď


Co je to pravděpodobné pojistné a komu a kdy ho může pojišťovna vyměřit? Jak je vysoké? Zobrazit odpověď