Pojistné na zdravotní pojištění

OSVČ · zaměstnanec · platba státu - nezaopatřené dítě · platba státu - péče o dítě · platba státu - důchodce · platba státu - ostatní · OBZP · ostatní


V září mě čeká opravná státní zkouška na navazujícím magisterském studiu na VŠ, další náhradní termín je v lednu. Do kdy za mě platí zdravotní pojištění stát? Zobrazit odpověď


Chci se zaregistrovat k VZP, budu muset měnit praktického lékaře? Zobrazit odpověď


Ukončila jsem studium na vysoké škole. Do kdy za mě platí stát zdravotní pojištění? Musím něco hlásit? Zobrazit odpověď


Můžu podat přehled OSVČ bez osobní návštěvy pobočky? A v jakém termínu? Zobrazit odpověď


Musím hlásit zdravotní pojišťovně ukončení samostatné výdělečné činnosti? Zobrazit odpověď


Zvýší se platby pojistného na zdravotní pojištění v roce 2023? Jsou termíny splatnosti stejné jako v předešlých letech? Zobrazit odpověď


Před válkou na Ukrajině jsem utekla 3. března do Česka, kde jsem obdržela vízum dočasné ochrany a s ním i náhradní doklad pojištěnce. Skončilo mi po 150 dnech zdravotní pojištění nebo se mohu tímto dokladem nadále u lékaře prokazovat? Zobrazit odpověď


Můžu podat Přehled OSVČ on-line? Co pro to potřebuji? Zobrazit odpověď


Musím jako OSVČ zahrnout do svých příjmů částky přeplatků za léky, které mi přišly od pojišťovny? Zobrazit odpověď


Musím podat přehled o výši daňového základu OSVČ, i když za loňský rok žádné příjmy z podnikání ani výdaje nemám a pobírám už penzi? Pokud ano, kdy? Zobrazit odpověď