Přehled otázek týdne

Pojistné na zdravotní pojištění

OSVČ · zaměstnanec · platba státu - nezaopatřené dítě · platba státu - péče o dítě · platba státu - důchodce · platba státu - ostatní · OBZP · ostatní


Podnikám jako kadeřnice a v roce 2020 jsem měla kvůli covidovým opatřením velmi nízké příjmy. Dozvěděla jsem se, že je možno v platbách pojistného zohlednit to, že mám pětiletou dceru. Bude za mě tedy platit pojistné na zdravotní pojištění stát? Zobrazit odpověď


Musím jako OSVČ zahrnout do svých příjmů částky přeplatků za léky, které mi přišly od pojišťovny? Zobrazit odpověď


Jak se mění v roce 2021 výše plateb pojistného na zdravotní pojištění a jaká je splatnost? Zobrazit odpověď


Jak je to se zálohami na pojistné po podání přehledu OSVČ, když se v roce 2020 podává až 3. srpna? Do kdy jsou odpuštěné a kdy přesně musím začít znovu platit? Zobrazit odpověď


Musím podat přehled příjmů a výdajů OSVČ, i když za loňský rok žádné příjmy z podnikání ani výdaje nemám a pobírám už penzi? Pokud ano, kdy? Zobrazit odpověď


Od 1. ledna jsem pojištěná u VZP. Jsem v důchodu a zároveň jsem nahlášená jako OSVČ. Zálohy už platím na účet VZP, ale nejsem si jista, jak mám podat přehled o příjmech a výdajích a jak to bude s nedoplatkem či přeplatkem pojistného. Zobrazit odpověď


Moje příjmy jako OSVČ ve druhém pololetí loňského roku výrazně poklesly. Nyní v únoru jsem podal Přehled o příjmech a výdajích OSVČ a pro další období mi na základě celkových příjmů vyšly dosti vysoké zálohy. Mohu si rovnou požádat o jejich snížení? Zobrazit odpověď


Nikdy jsem jako OSVČ neplatila zálohy, ale až částku vypočtenou v Přehledu za uplynulý rok, protože mám samostatnou výdělečnou činnost jako vedlejší při zaměstnání. Jak je možné, že mi teď přišlo upozornění, že za uplynulý měsíc dlužím zálohu? Zobrazit odpověď


Uzavřela jsem pracovní poměr ke dni 1. 5. Zaměstnavatel tvrdí, že mě v tento den nemohl přihlásit k platbě za zdravotní pojištění, jelikož je to svátek, a poslal přihlášku ode dne 2. 5. Může to pro mě mít ve vztahu ke zdravotní pojišťovně nějaké důsledky, nebo to nemusím řešit? Zobrazit odpověď


Mohu při vyplňování přehledu OSVČ za loňský rok odečíst dobu celé své téměř tříměsíční pracovní neschopnosti? V neschopnosti jsem byl od 25. září do 5. prosince, nemocenské jsem dostával až od 15. dne, tj. od 9. října. Zobrazit odpověď