Pojistné na zdravotní pojištění

OSVČ · zaměstnanec · platba státu - nezaopatřené dítě · platba státu - péče o dítě · platba státu - důchodce · platba státu - ostatní · OBZP · ostatní


Můžu podat přehled OSVČ bez osobní návštěvy pobočky? A v jakém termínu? Zobrazit odpověď


Musím hlásit zdravotní pojišťovně ukončení samostatné výdělečné činnosti? Zobrazit odpověď


Zvýší se platby pojistného na zdravotní pojištění v roce 2023? Jsou termíny splatnosti stejné jako v předešlých letech? Zobrazit odpověď


Před válkou na Ukrajině jsem utekla 3. března do Česka, kde jsem obdržela vízum dočasné ochrany a s ním i náhradní doklad pojištěnce. Skončilo mi po 150 dnech zdravotní pojištění nebo se mohu tímto dokladem nadále u lékaře prokazovat? Zobrazit odpověď


Můžu podat Přehled OSVČ on-line? Co pro to potřebuji? Zobrazit odpověď


Musím jako OSVČ zahrnout do svých příjmů částky přeplatků za léky, které mi přišly od pojišťovny? Zobrazit odpověď


Musím podat přehled o výši daňového základu OSVČ, i když za loňský rok žádné příjmy z podnikání ani výdaje nemám a pobírám už penzi? Pokud ano, kdy? Zobrazit odpověď


Od 1. ledna jsem pojištěná u VZP. Jsem v důchodu a zároveň jsem nahlášená jako OSVČ. Zálohy už platím na účet VZP, ale nejsem si jista, jak mám podat přehled o výši daňového základu a jak to bude s nedoplatkem či přeplatkem pojistného. Zobrazit odpověď


Moje příjmy jako OSVČ ve druhém pololetí loňského roku výrazně poklesly. Nyní v únoru jsem podal Přehled o výši daňového základu OSVČ a pro další období mi na základě celkových příjmů vyšly dosti vysoké zálohy. Mohu si rovnou požádat o jejich snížení? Zobrazit odpověď


Nikdy jsem jako OSVČ neplatila zálohy, ale až částku vypočtenou v Přehledu za uplynulý rok, protože mám samostatnou výdělečnou činnost jako vedlejší při zaměstnání. Jak je možné, že mi teď přišlo upozornění, že za uplynulý měsíc dlužím zálohu? Zobrazit odpověď