Přehled otázek týdne

Pojistné na zdravotní pojištění

OSVČ · zaměstnanec · platba státu - nezaopatřené dítě · platba státu - péče o dítě · platba státu - důchodce · platba státu - ostatní · OBZP · ostatní


Jsem studentka a chtěla bych jít o prázdninách na brigádu. Musí se z výdělku platit zdravotní pojištění? Zobrazit odpověď


Neuspěla jsem u maturity a byla mi povolena opravná zkouška v září. Předpokládám, že za mě tedy nadále platí zdravotní pojištění stát. Kdybych ale v září zkoušku opět nezvládla, budu muset zpětně pojistné doplácet? Zobrazit odpověď


Nebudu už mít nárok na podporu od úřadu práce, a i když nebudu mít žádný příjem, mám si začít platit zdravotní pojištění sám, dokonce v částce vyšší, než za mě dosud odváděl stát. Kdybych zkusil začít podnikat, musel bych prý platit ještě víc. Jak by to bylo, kdybych pracoval na dohodu? Podle čeho se vlastně stanovuje výše pojistného? Zobrazit odpověď


Dne 30. 6. 2010 ukončím pracovní poměr. Nové zaměstnání zatím nemám a chtěl bych se přihlásit na úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání. Když za mě pak pojistné na zdravotní pojištění bude hradit stát, musím se stát pojištěncem Všeobecné zdravotní pojišťovny? Zobrazit odpověď


Jsem předsedkyní Společenství vlastníků bytů. Náš výbor má 5 členů. Dostala jsem informace, že máme z odměny člena výboru platit zdravotní pojištění. Půjde o nepravidelné odměny. Jsou třeba nějaké dokumenty? Jaké a dokdy se mají odevzdat a kam? Zobrazit odpověď


Náš podnik bude hromadně propouštět. Máme být propuštěni k 1. lednu a dostaneme prý odstupné ve výši pětinásobku průměrného měsíčního příjmu. Pokud se nám nepodaří sehnat jiné místo, přihlásíme se na úřadu práce jako nezaměstnaní. Zajímalo by nás, jaký vliv má tento příjem (odstupné) na daně, na sociální dávky a na platby sociálního a zdravotního pojištění. Zobrazit odpověď


Utrpěl jsem úraz, pro který několik měsíců nebudu moci pracovat. Jsem ale OSVČ a nemám teď prakticky žádné příjmy, protože jsem si neplatil nemocenské pojištění. Musím stále platit zálohy na zdravotní pojištění? Zobrazit odpověď


Složila jsem úspěšně maturitu, ale v dalším studiu nepokračuji, po prázdninách nastupuji do zaměstnání. Musím si mezi tím platit zdravotní pojištění? Zobrazit odpověď


Rozhodl jsem se ukončit školu a nastoupit do zaměstnání. Dosud jsem ve vztahu ke zdravotní pojišťovně neměl vlastně žádné povinnosti, budu je mít jako zaměstnanec, nebo se o vše postará zaměstnavatel? Zobrazit odpověď


Syn je studentem Univerzity T. Bati ve Zlíně a 1 semestr (od září do ledna) bude jako student této univerzity studovat v Taipei. Pobyt si tam hodlá prodloužit do dubna. Škola mu prý bude dál platit pojistné v Čechách. Musí se pojistit pro pobyt v cizině? Je správné, že mu bude škola hradit pojistné tady, když tu víc než 6 měsíců nebude? Zobrazit odpověď