Zdravotnictví a zdravotní péče

ambulantní péče · prevence a očkování · hospitalizace / operace · lázně / ozdravovny · zdravotnická dokumentace · léky · zdravotnické prostředky · úhrady / poplatky · doprava · gynekologie · stomatologie


Musím dojíždět na specializovanou ambulantní léčbu do zdravotnického zařízení. Můj praktický lékař mi řekl, že mi zdravotní pojišťovna může přispět na taxíka. Jak to je a za jakých podmínek přispívá VZP? Zobrazit odpověď


Nechávám si trvalé bydliště v Praze, i když jsem se přestěhoval. Chtěl bych totiž, aby mě v případě nutnosti záchranka neodvezla do zdejší okresní nemocnice, ale do Prahy. Můj kardiolog ale tvrdí, že v tom, kam záchranka pacienta odveze, nehraje trvalé bydliště žádnou roli. Je to pravda? Zobrazit odpověď


Mám nárok na proplacení cestovních nákladů, pokud jezdím na nutné kontroly a vyšetření na specializované pracoviště do Prahy? Zobrazit odpověď