Zdravotnictví a zdravotní péče

ambulantní péče · prevence a očkování · hospitalizace / operace · lázně / ozdravovny · zdravotnická dokumentace · léky · zdravotnické prostředky · úhrady / poplatky · doprava · gynekologie · stomatologie


Jak probíhá léčba močové inkontinence? Zobrazit odpověď


Nesouhlasím s navrhovanou léčbou. Můžu jí odmítnout? Zobrazit odpověď


Nejsem spokojená s poskytnutými zdravotními službami v nemocnici, kde jsem byla hospitalizovaná. Můžu si někde stěžovat? Zobrazit odpověď


V přehledu čerpané zdravotní péče jsem našla vyšetření, která jsem neabsolvovala. Je to chyba systému? Zobrazit odpověď


Jaké jsou podmínky léčby závislosti na alkoholu a platí tuto léčbu zdravotní pojišťovna? Zobrazit odpověď


Jaké zákroky se mohou provádět formou jednodenní péče? Zobrazit odpověď


Ocitla jsem se v nelehké situaci a zvažuji utajený porod. Jaké jsou podmínky utajeného porodu a co se děje se zdravotnickou dokumentací? Zobrazit odpověď


Hradí pojišťovna plastickou operaci nosu nebo uší? Zobrazit odpověď


Čeká mne poměrně závažná operace, rád bych znal názor dalšího lékaře, zda je nutná. Mám jako pacient možnost poradit se i s dalším specialistou? Zobrazit odpověď


Jaká vyšetření mě čekají v průběhu těhotenství? Co mi hradí zdravotní pojišťovna? Zobrazit odpověď