Přehled otázek týdne

Zdravotnictví a zdravotní péče

ambulantní péče · prevence a očkování · hospitalizace / operace · lázně / ozdravovny · zdravotnická dokumentace · léky · zdravotnické prostředky · úhrady / poplatky · doprava · gynekologie · stomatologie


Za jakých podmínek hradí pojišťovna denzitometrické vyšetření celého těla? Můj endokrinolog mě poslal na denzitometrii, ale rentgenovali mi jen předloktí a nohy. Zobrazit odpověď


Hradí pojišťovna vyšetření, kterým se diagnostikuje Alzheimerova choroba? Zobrazit odpověď


Musím se přeregistrovat k jinému lékaři, když budu nyní studovat v jiném městě, než mám trvalé bydliště? Zobrazit odpověď


Zůstane i po odeznění koronavirové krize možnost konzultovat svůj zdravotní stav s lékařem po telefonu? Bude to pojišťovna lékaři proplácet? Zobrazit odpověď


Pátrá se v Česku cíleně po závažných onemocněních, která postihují jen minimum pacientů? Zobrazit odpověď


Je oficiálně stanoveno, jaké vybavení má mít praktický lékař? Přešli jsme po přestěhování k jinému praktikovi a připadá nám divné, že nemá přístroj, kterým by provedl hned na místě vyšetření CRP. Zobrazit odpověď


Kde je stanoveno, jak daleko může pacient mít k lékaři, do nemocnice apod.? Zobrazit odpověď


Jak zajistit péči o těžce nemocného pacienta, který odmítá hospic a nechce už ani být v nemocnici, ale chce se vrátit domů? Kam se máme obrátit a co hradí zdravotní pojišťovna? Zobrazit odpověď


Kdy se má v rámci preventivních prohlídek dětí dělat vyšetření sluchu a jakým způsobem probíhá? Zobrazit odpověď


Je pravda, že pacienti s poruchou autistického spektra už nebudou muset přecházet od dětského praktického lékaře k praktikovi pro dospělé? Od kdy to bude platit? Zobrazit odpověď