Potvrzení VZP k žádosti o příspěvek na mobilitu

 23. 1. 2023 | administrativa

Jsem na domácí plicní ventilaci. Ráda bych si zažádala o navýšení příspěvku na mobilitu z důvodu vyšších úhrad energií. Úřad práce ČR ode mě vyžaduje potvrzení od VZP. Co je to za potvrzení a kde ho prosím seženu?

Jedná se o potvrzení od zdravotní pojišťovny, že přístroj na podporu dýchání máte v užívání. Toto potvrzení vyžaduje Úřad práce, který příspěvek na mobilitu poskytuje. Výši příspěvku a podmínky nároku stanovuje zákon o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením (č. 329/2011 Sb.).

Pojištěnec, který využívá po celý kalendářní měsíc zdravotnický prostředek pro dlouhodobou domácí oxygenoterapii nebo zdravotnický prostředek pro domácí plicní umělou ventilaci (pod katalogovými čísli 10.03 a 10.08 podle Přílohy č. 3 oddílu C zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění), může zdravotní pojišťovnu o vystavení potvrzení k příspěvku na mobilitu požádat osobně na kterékoli pobočce VZP, nebo některým z dalších způsobů.

Další možnosti podání žádosti jsou:

 • elektronicky prostřednictvím e-mailu info@vzp.cz nebo datové schránky i48ae3q
 • telefonicky zavoláním na infolinku 952 222 222
 • zasláním poštou
 • vložením žádosti do sběrného boxu/poštovní schránky pobočky

K podání žádosti o potvrzení není vyplňován žádný listinný formulář. Tzn. klient může sepsat požadavek vlastní formou.

Údaje, které musí obsahovat žádost o vystavení potvrzení:

 • jméno a příjemní pojištěnce, který využívá zdravotnický prostředek
 • datum narození nebo číslo pojištěnce
 • adresu trvalého pobytu/kontaktní adresu
 • kontaktní telefon
 • e-mail (případně datová schránka)
 • důvod podání žádosti (žádost o vystavení potvrzení o dlouhodobém zapůjčení a využívání zdravotnického prostředku k příspěvku na mobilitu od Úřadu práce)
 • způsob předání potvrzení (e-mailem, poštou, datovou schránkou)
 • datum a podpis žadatele

O potvrzení může zdravotní pojišťovnu žádat také zplnomocněná osoba, která musí zdravotní pojišťovně pacienta doložit plnou moc (není vyžadována ověřená plná moc).

Pozor – potvrzení se nevztahuje na zdravotnické prostředky pro léčbu poruch dýchání ve spánku a na zdravotnické prostředky pro odsávání z dýchacích cest apod. Z tohoto důvodu nemůže být potvrzení zdravotní pojišťovnou na tyto zdravotnické prostředky vydáno. Seznam zdravotnický prostředků (výše uvedených), na který se nárok na vyplacení dávky na mobilitu vztahuje, stanovuje zákon o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením (č. 329/2011 Sb.). Neurčuje ho zdravotní pojišťovna.

Kdo příspěvek vyplácí?

Příspěvek je vyplácen z finančních prostředků Ministerstva práce a sociálních věcí, nikoli z veřejného zdravotního pojištění. Tato finanční pomoc je součástí tzv. příspěvku na mobilitu. Jedná se o sociální dávku, která má kompenzovat spotřebu elektřiny na provoz dýchacích přístrojů v období extrémně vysokých cen energií.

Více informací naleznete na webu MPSV.