Otázka týdne

Od loňského roku beru léky, na které v lékárně hodně doplácím, a domnívám se, že roční limit jsem určitě překročil. Kdy dostanu peníze zpět?

Pokud celková částka uhrazená pojištěncem za doplatky za předepsané léčivé přípravky částečně hrazené ze zdravotního pojištění překročí v kalendářním roce zákonem stanovený limit, je zdravotní pojišťovna povinna uhradit pojištěnci částku, o kterou je tento limit překročen. Tuto částku uhradí do 60 kalendářních dnů po uplynutí kalendářního čtvrtletí, ve kterém byl limit překročen.V dalších kalendářních čtvrtletích mu pak vždy do 60 dnů uhradí částku ve výši součtu regulačních poplatků a doplatků započitatelných do limitu za příslušné čtvrtletí. Případný přeplatek byste tedy dostal nejdéle do 60 dnů po konci roku, pokud byste limit překročil až ve čtvrtém čtvrtletí. Přeplatek je vždy převáděn na účet nebo hrazen složenkou.

Do limitu se ale nezapočítává vše, co pacient v lékárně doplatil. Doplatky na léčivé přípravky se započítávají pouze ve výši vypočtené podle doplatku na léčivý přípravek s obsahem stejné léčivé látky a se stejnou cestou podání (tzn. ústy, injekčně apod.), u něhož je doplatek na množstevní jednotku této léčivé látky nejnižší. Pacient se může svého lékaře ptát, zda neexistuje levnější varianta předepisovaného léku, případně mu mohou předepsaný lék zaměnit za jiný s menším doplatkem i v lékárně, ale jen s jeho souhlasem a pokud lékař nevyznačil zákaz záměny. V medicínsky odůvodněných případech může totiž lékař na receptu vyznačit, že předepsaný léčivý přípravek nelze nahradit jiným; pak se do limitu započítává doplatek v plné výši. Seznam léčivých přípravků včetně výše doplatku započitatelného do limitu zveřejňuje na svých webových stránkách MZ (www.mzcr.cz) a Státní ústav pro kontrolu léčiv (www.sukl.cz).

U lidí do 65 let se do limitu také nezapočítávají doplatky na předepsané částečně hrazené léčivé přípravky nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely obsahující léčivé látky určené k podpůrné nebo doplňkové léčbě. Seznam těchto léčivých látek stanoví MZ vyhláškou.

O podrobné vysvětlení „svého účtu“ můžete požádat na přepážkovém pracovišti VZP, protože pojišťovna podle údajů ze zdravotnických zařízení eviduje u každého svého klienta jeho zaplacené poplatky a započitatelné doplatky za léky.