Analgosedace, celková anestezie a sedace u stomatologa

 5. 6. 2023 | ambulantní péče, stomatologie

Hradí zdravotní pojišťovna trhání zubů v narkóze u zubaře?

Zubní ošetření lze běžně v ordinacích zubních lékařů provádět v místním (lokálním) znecitlivění, díky kterému ošetření probíhá bezbolestně. Místní znecitlivění se týká např. extrakcí zubů, ošetření kořenových kanálků nebo hlubokých kazů apod. V některých případech je ale nezbytné zubní ošetření provést s ohledem na prováděný zákrok či celkový zdravotní stav pacienta v analgosedaci nebo celkové anestezii.

Úhrada analgosedace a celkové anestezie

Stomatologické ošetření v analgosedaci nebo celkové anestezii je hrazeno z veřejného zdravotního pojištění, pokud je toto ošetření indikováno lékařem v případech, kdy pacienta nelze ošetřit v tzv. běžném režimu praktického zubního lékaře. Jedná se např. o ošetření pacientů s celkovým onemocněním, které znemožňuje běžné ošetření při vědomí (neurologické, psychiatrické onemocnění apod.). Podmínkou úhrady je, že se jedná o smluvního poskytovatele zdravotních služeb. Výkony nelze ze zdravotního pojištění hradit, pokud mají být provedeny na žádost pacienta, např. z důvodu strachu z ošetření.

Tzv. sedace u dětských pacientů

Další možností ošetření, které je v tomto případě určené pro dětského pacienta, je ošetření v tzv. sedaci. Výkony sedace lze uhradit lékařům stomatologům s osvědčením v pedostomatologii. Během ambulantního stomatologického ošetření může být dětskému pacientovi v rámci sedace podán lék midazolam (věkové omezení je od 3 let do dne dosažení 15 let) nebo připravená směs rajského plynu a kyslíku (věkové omezení od 4 let do dne dosažení 15 let).

Sedace je hrazena z veřejného zdravotního pojištění v indikovaných případech dětem do dosažení 15 let, pokud je nelze ošetřit v běžném režimu praktického zubního lékaře. Ošetření pak lze pak ze zdravotního pojištění uhradit, pokud je provedené na pracovišti, které splňuje personální a technické vybavení a má nasmlouvané příslušné výkony.

Bonifikační výkony

VZP nabízí stomatologickým pracovištím s návazností na fakultní či krajské nemocnice bonifikační výkony za ambulantní ošetření pacienta v analgosedaci nebo celkové anestezii. Bonifikační výkony mají za úkol pomoci zajistit dostupnost péče o pacienty, které nelze ošetřit v běžném režimu praktického zubního lékaře.