Kdy se provádí vyúčtování úhrad za celý rok?

U poskytovatelů ambulantních služeb se vyúčtování úhrad za dané období zpracovává vždy do konce měsíce dubna následujícího roku, v případě poskytovatelů lůžkových služeb do konce června.

Související otázky pro téma: Vyúčtování zdravotní péče