Kdy se provádí vyúčtování úhrad za celý rok?

U poskytovatelů ambulantních služeb se vyúčtování úhrad za dané období zpracovává vždy do konce měsíce dubna následujícího roku, v případě poskytovatelů lůžkových služeb do konce června.

Související otázky pro téma: Vyúčtování zdravotní péče
Dávka vyúčtování (event. některé doklady), kterou jsem poslal, je chybná, co mám dělat?
Poslal jsem chybně vyplněnou fakturu. Co mám dělat?
Kdo má nárok na navýšení úhrady za účast na službách LPS?