Kdo platí pojistné za zaměstnance?

Pojistné za zaměstnance hradí na účet příslušné zdravotní pojišťovny zaměstnavatel. Na platbě se podílí z 1/3 zaměstnanec a ze 2/3 zaměstnavatel. Pojistné činí 13,5 % vyměřovacího základu. Minimálním vyměřovacím základem je minimální mzda.

Pojistné se platí za jednotlivé kalendářní měsíce zpětně a je splatné od 1. do 20. dne následujícího kalendářního měsíce.

Zaměstnavatel je povinen platit pojistné ode dne, kdy zaměstnanec nastoupí do zaměstnání. Jeho nástup musí oznámit příslušné zdravotní pojišťovně do osmi dnů.

Související otázky pro téma: Platby pojistného
Na jaké číslo účtu mám posílat úhrady pojistného?
Jsem student, ale dosáhl jsem věkové hranice 26 let. Jak je to s hrazením zdravotního pojištění?
Ukončil jsem studium na vysoké škole – jsou s tím spojeny nějaké povinnosti vůči zdravotní pojišťovně?