Kde najdu opatření, která v souvislosti s COVID-19 činí VZP?

Všechna vydaná organizační opatření jsou vypublikovaná v rubrice COVID 19 - informace pro poskytovatele.

Doporučujeme rovněž sledovat informace MZ a SZÚ zveřejňované na koronavirus.mzcr.cz/informace-pro-zdravotniky a www.szu.cz/tema/prevence/2019ncov.

Upozorňujeme dále na materiál MZ Doporučení poskytovatelům zdravotní péče ze 14. 4. 2020, zveřejněné na koronavirus.mzcr.cz/doporuceni-poskytovatelum-zdravotni-pece, dle kterého se doporučuje poskytovat zdravotní péči preventivní, diagnostickou, dispenzární, léčebnou, léčebně rehabilitační (vyjma lázeňské), ošetřovatelskou a paliativní v plném rozsahu při nastavení určitých protiepidemických opatření. S účinností od 27. 4. 2020 bylo vydáno mimořádné opatření MZ umožňující za stanovených podmínek i poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče. 

Související otázky pro téma: Informace ke COVID-19 pro poskytovatele