Kde najdu opatření, která v souvislosti s COVID-19 činí VZP?

Všechna vydaná organizační opatření jsou vypublikovaná v rubrice COVID 19 - informace pro poskytovatele.

Doporučujeme rovněž sledovat informace MZ a SZÚ zveřejňované na koronavirus.mzcr.cz/pro-zdravotniky a www.szu.cz/tema/prevence/2019ncov.