Kam pacienta poslat na odběr ohledně COVID-19?

Síť odběrových center a její ustanovení není v kompetenci VZP, ale Ministerstva zdravotnictví a Státního zdravotního ústavu. Doporučujeme sledovat informace a opatření vydávána těmito subjekty -

koronavirus.mzcr.cz/pro-zdravotniky, www.szu.cz/tema/prevence/2019ncov.

Seznam odběrových center je uveden na koronavirus.mzcr.cz/seznam-odberovych-center.

VZP s ohledem na aktuální stav vydává a případně aktualizuje tzv. organizační opatření; co se týče laboratorních vyšetření, postup je popsán v organizačním opatření č. 41/2020.

Související otázky pro téma: Informace ke COVID-19 pro poskytovatele