Jsem z ČR a zde pobírám důchod, chci se ale odstěhovat do zahraničí, do jiné země EU. Jak je to pak s proplácením zdravotní péče?

Důchodci pojištění v České republice a bydlící na území jiného státu EU mají nárok na plný rozsah zdravotní péče nejen ve státě svého faktického bydliště, ale i v ČR. Pokud berete důchod z ČR, zůstanete podle evropských nařízení českým pojištěncem. Podmínkou je, že nepobíráte důchod také v zemi svého nového bydliště nebo že tam nejste výdělečně činný. V Česku za vás nadále stát platí pojistné a zůstává vám český Evropský průkaz zdravotního pojištění.

O tom, jakým způsobem a s jakým dokladem uplatníte svůj nárok u lékaře v zemi bydliště, vás musí informovat instituce, která zde hradí náklady na zdravotní péči, tedy zdravotní pojišťovna, která vás zde registrovala. Správný postup je předem požádat svoji českou zdravotní pojišťovnu o vystavení formuláře E121 nebo S1 a uvést, odkdy hodláte začít bydlet na území jiného členského státu. Potvrzený formulář předložíte na území státu svého nového bydliště příslušné instituci a ta vás zaregistruje jako důchodce z jiného členského státu EU. Na základě registrace vám bude poskytována veškerá zdravotní péče za stejných podmínek jako místním. Náklady bude zdravotní pojišťovně, která vás registrovala, hradit vaše česká zdravotní pojišťovna.

Pokud pak pojedete na návštěvu České republiky, budete zde mít na účet své české zdravotní pojišťovny nárok na plný rozsah zdravotní péče.

Pokud pojedete na krátkodobou návštěvu do jakékoliv jiné země EU, EHP nebo Švýcarska (mimo ČR a státu bydliště), máte v případě potřeby nárok na poskytnutí a úhradu nezbytné zdravotní péče.

Další informace najdete na našich stránkách zde.

Související otázky pro téma: Pobyt v zahraničí