Jako OSVČ platím zálohy na pojistné ve stanovené minimální výši. Mohu je tak platit až do podání přehledu za uplynulý rok a změnit výši záloh až na základě nového výpočtu?

Pokud platíte zálohy v minimální výši, musíte jejich výši změnit vždy již počínaje platbou lednové zálohy (její splatnost je od 1. 1. do 8. 2.). Pro výpočet minimální zálohy OSVČ je totiž vyměřovacím základem průměrná mzda, a ta je stanovena vždy pro celý kalendářní rok.

Stejně tak musí hned po 1. lednu navýšit své odváděné zálohy ten, kdo jako OSVČ odvádí zálohu sice vyšší, než bylo minimum v předchozím roce, ale nižší, než je nová výše minimálních záloh.

Související otázky pro téma: Platby pojistného