Jak požádat revizní lékaře o schválení/povolení zdravotnických prostředků a léků?

Schvalovací a povolovací činnosti jsme zjednodušili a jde to i elektronicky. K žádostem již není třeba přikládat poukazy a recepty. Reviznímu lékaři stačí předložit pouze Žádanku o schválení (povolení) - tiskopis VZP 21/2013; musí však obsahovat veškeré náležitosti a podklady k vyřízení, dané metodikou. Poukaz nebo recept pak vystaví ošetřující lékař na základě schválené Žádanky o schválení (povolení).

Doklady je možno předat v elektronické podobě na datovém nosiči nebo s využitím portálového řešení VZP Point. Více informací najdete zde.

Související otázky pro téma: Aktuálně pro poskytovatele
Jak si ověřím, zda je průkaz pojištěnce VZP platný?
Dávka vyúčtování (event. některé doklady), kterou jsem poslal, je chybná, co mám dělat?
Kdy se provádí vyúčtování úhrad za celý rok?