Jak požádat revizní lékaře o schválení/povolení zdravotnických prostředků a léků?

Schvalovací a povolovací činnosti jsme zjednodušili a jde to i elektronicky. K žádostem již není třeba přikládat poukazy a recepty. Reviznímu lékaři stačí předložit pouze Žádanku o schválení (povolení) - tiskopis VZP 21/2013; musí však obsahovat veškeré náležitosti a podklady k vyřízení, dané metodikou. Poukaz nebo recept pak vystaví ošetřující lékař na základě schválené Žádanky o schválení (povolení).

Doklady je možno předat v elektronické podobě na datovém nosiči nebo s využitím portálového řešení VZP Point. Více informací najdete zde.

Související otázky pro téma: Aktuálně pro poskytovatele