Jak požádat o příspěvek z fondu prevence?

Pokud byste žádali o příspěvek při osobní návštěvě na kterémkoli klientském pracovišti VZP, stačí mít s sebou jen požadované doklady, nemusíte vyplňovat Žádost o příspěvek. S tím, jaké doklady jsou u kterého příspěvku požadovány, se prosím seznamte na stránkách jednotlivých benefitů a v podrobných podmínkách čerpání příspěvků.

Ve všech ostatních případech musíte vyplnit a podepsat Žádost o příspěvek. O příspěvek můžete požádat:

  • vložením žádosti společně se všemi požadovanými doklady do sběrného boxu/poštovní schránky klientského pracoviště nebo předáním na podatelně VZP
  • poštou – zasláním žádosti společně se všemi požadovanými doklady na adresu VZP ČR, Regionální pobočka Praha, Na Perštýně 359/6, 110 00 Praha 1
  • datovou schránkou – zasláním žádosti společně se všemi požadovanými doklady prostřednictvím datové schránky VZP ČR – i48ae3q
  • mailem – zasláním žádosti společně se všemi požadovanými doklady na info@vzp.cz. Před odesláním zkontrolujte, že veškeré naskenované doklady jsou čitelné. Veškeré originální doklady si uschovejte po dobu 90 dní pro případ, že bychom potřebovali si je následně vyžádat. Celková maximální velikost zasílané přílohy může být 5 MB.

Související otázky pro téma: Výhody a příspěvky