Do kdy je třeba zaplatit pojistné po podání Přehledu OSVČ?

Vyjde-li vám vyplněním Přehledu o výši daňového základu OSVČ nedoplatek pojistného, je vaší povinností částku uhradit nejpozději do 8 dnů po dni, ve kterém byl (nebo podle zákona měl být) Přehled podán.

Přehled musíte zdravotní pojišťovně podat nejpozději do jednoho měsíce ode dne, ve kterém jste měl/a podat daňové přiznání. Přehled můžete podat samozřejmě i dřív, ale pak do 8 dnů od reálného data jeho podání musíte doplatit případný rozdíl mezi zaplacenými zálohami a částkou pojistného, kterou si v přehledu vypočtete jako roční pojistné.

Kdybyste Přehled nepodal/a včas a pojistné nezaplatil/a, začne vám po 8 dnech ode dne, kdy podle zákona Přehled měl být podán, nabíhat penále.

Související otázky pro téma: Aktuálně pro plátce