Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Mgr. Jan Svoboda
Telefon: 952 220 230
E-mail: poverenec@vzp.cz