Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Mgr. Renáta Alexejevová
Telefon: 952 220 773
E-mail: poverenec@vzp.cz